Fra 25/11-2018 skal man online tilmelde på Hundeweb til alle prøver, dvs Brugsprøver og  ZTP. Ligeledes er der en tilmeldingsblanket til Dobermann Cup samt Ausdauerprüfung, som skal via vore eget system fra den nye webside.
Man kan så ikke længere sende en tilmelding over e-mail til Gruppen og tilmelde samt betale på dagen, ej heller til de andre arrangementer.
FREMGANGSMÅDE :
Klik ind på den nye webside på DDK  
Klik på Brugshundesport
Til Brugsprøver vælger man BRUGSHUND DOBERMANN DANMARK DDK
Klikker på DKK linket og kommer derefter på hundeweb
Der vælger man Brugsprøve og finder den prøve man vil deltage i
Til ZTP, Dobermann Cup eller ausdauerprüfung klikker man på det link
Man skal stadig lave en prøveanmeldelse hvis man vil afholde prøve, den vil også ligge under Brugshundesport.
Den gamle webside bliver lukket ned og samtlige blanketter kan ikke længere benyttes.