Kære Medlemmer

På foranledning af et medlem med et skrapt øje, har jeg bemærket at den adresse der står opført i DDK Bladet er forkert.

Den rigtige adresse kommer derfor her:
HERSLEV FORSAMLINGSHUS
HERSLEV KIRKEVEJ 4
7000 FREDERICIA

På gensyn søndag den. 31. marts 2019 Kl. 12:00

Med venlig hilsen
DDK Editor
Johnny Løffgreen