INFORMATION VEDRØRENDE FOTO OG VIDEOOPTAGELSER VED ZTP D. 17/8-19 I TISTRUP.

Der må kun fotograferes – live optages – videooptages efter aftale med prøveleder og ejer af hund.

Efterlever man ikke dette kan dommeren eller prøvelederen bortvise en fra pladsen.