Hermed fremlægges alle nødvendige dokumenter til grund for Dansk Dobermann Klub’s generalforsamling der afholdes:

Dato:
Søndag 19.07.20 kl. 12:00
Sted:
Tårnborg Forsamlingshus
Frølundevej 50
4220 Korsør

Bestyrelsen håber så mange så muligt vil støtte op omkring generalforsamlingen, selvom den er planlagt midt i sommerferien. Vi har brug for at se fremad og skabe en bedre fremtid for klubben med jeres hjælp!

I skal være opmærksom på at vi har brug for at se en gyldig kvittering af betalt kontingent for 2020 i forhold til hvem der har stemmeret. Da vores medlemsliste ikke er opdateret korrekt, vil vi ved samme lejlighed bede om oplysninger vedrørende medlemmernes adresse, email og telefonnummer.

I får udleveret en stemmeseddel ved døren.

Der serveres øl/vand, kaffe/the samt en sandwich pr person.Tilmelding til sandwich er nødvendig, skriv venligst til sekretær senest 16.07.20 på sekretaer@danskdobermannklub.dk

Gældende vedtægter på web er godkendte vedtægter fra 2018 + de to paragraf ændringer (5 og 6) som blev godkendt på sidste generalforsamling ifølge referat. – Vedtægterne kan ses her: https://www.danskdobermannklub.dk/vedtaegter/

God læsning og på gensyn.

Med venlig hilsen
DDK – Webmaster