Så har Danske Kennel Klub den 27.11.2020 godkendt følgende ændringer i vores vedtægter.

Ændringer fortages som aftalt på årets vores generalforsamling 2020 ( læs mere i referat fra den 19-07-2020)

§8:
Ændret fra: 8.1: Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer.
Ændres til:  8.1: Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og fire Seks bestyrelsesmedlemmer.

§12 pkt 7:
Ændret fra: 7. Lige år: Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Ulige år: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
Ændres til: 7. Lige år: Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Ulige år: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.