Der er nu lagt referater op af generalforsamlingen den 27.6

og det efterfølgende konstituerende bestyrelses møde.

Referat generalforsamling her

Referat bestyrelsesmøde her