Norsk Dobermann Klub inviterer til 100 års jubilæums fest i weekenden den 16-17 juli 2022.
Nærmere vedrørende tilmelding følger