redaktionen

redaktionen

Dagsorden Koordineringsmøde

Søndag d.05.11.2023 kl.11.00-12.00 På teams link vil blive sendt på e-mail til de tilmeldte. 1. BHUA byder velkommen 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent 4. Nyt fra grupper og hundefører repræsentanter. 5. Planlæggelse af mesterskaber og udstillinger i…

Nyt fra bestyrelsen

Da Pierre Lundahl af helbredsmæssige årsager har set sig nødsaget til med øjeblikkelig virkning at stoppe med bestyrelses arbejdet, er Pernille Marie Nielsen samtidigt tiltrådt bestyrelsen som 2. suppleant. Vi ønsker Pernille velkommen og ser frem til samarbejdet.

Dagsorden til generalforsamlingen den 26.3.2023

     ​  Generalforsamling         Dansk Dobermann Klub 2023          Søndag d. 26. marts kl. 12.30          Sted: Schæferhundeklubben ​          Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia.   ​                Dagsorden  …

ZTP udsat til 1.7.2023

På grund af for få tilmeldinger til ZTP,en den 15.4.2023, bliver denne udsat til den 1.7.2023. Stedet er stadig Tistrupvej 3, 6862 Tistrup, og dommer er Thomas Becht, Tyskland. Tilmelding SENEST 1. Maj. Bemærk at denne frist ikke kan afviges,…

Nyt fra Fødevarestyrelsen omkring tapening m.m. af ører

Vi har modtaget dette fra Fødevarestyrelsen – udtalelse fra det Veterinære Sundhedsråd [button link=”https://foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Udtalelse-om-korrigering-af-orestilling-hos-hunde.aspx?fbclid=IwAR2jRCjy9DlL9YlVN2dzBMRB9-iBbiCnVLrmMMsuPn6bKkusfYDMm160PA4″ newwindow=”yes”] Her[/button]