Corona virus

Att.: Specialklubber tilknyttet Dansk Kennel Klub

Corona-virus har skabt en ekstraordinær situation i Danmark.

De danske myndigheder anbefaler, at man undlader at samle sig i større forsamlinger mv.

Det berører også arrangementer i DKK-regi, fx har DKK netop besluttet at aflyse og udsætte det forestående formandsmøde.

Aflysningen af formandsmødet sker under henvisning til den almindelige retsgrundsætning om Force majeure, fordi ingen har indflydelse på situationen, som udvikler sig løbende.

DKK er af den opfattelse, at specialklubberne kan aflyse og dermed udsætte eventuelle arrangementer pga. Force Majeure, selvom det fremgår af vedtægterne eller andre regler, at arrangementet skal afholdes inden en bestemt frist, fx generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder. Aflysninger/udsættelse kan ske under henvisning til situationen mht. Corona-virus, som af sundhedsmæssige årsager gør afholdelse betænkelig/uforsvarlig.

DKK henstiller til, at alle nøje følge myndighedernes anbefalinger og vejledninger omkring Corona-virus.

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB

Jens Glavind

 

Dansk Kennel Klub