Dagsorden Koordineringsmøde

Søndag d.05.11.2023 kl.11.00-12.00

På teams link vil blive sendt på e-mail til de tilmeldte.

1. BHUA byder velkommen

2. Valg af ordstyrer

3. Valg af referent

4. Nyt fra grupper og hundefører repræsentanter.

5. Planlæggelse af mesterskaber og udstillinger i 2024

6. Indkomne forslag

Forslag fra Pernille Marie :

Punkt 1 : Cupregler

Nuværende regler er 1-5 for bid 1

Og 1-5 point for bid 2 ( disse point gives primært for bid og greb i begge faser)

Forslag

Tilføjelse af flere kriterier for bid, så der for hvert bid gives yderligere 1-5 point ekstra (man kan opnå max 10 point pr bid)

Og her vurderes der så på:

Selvsikkerhed, fart, er hunden kontant, kamphandlinger.

Dvs man kan opnå max 20 point og man skal have minimum 16 point for at kunne vinde cuppen, dvs tilsvarende det vi har nu.

Punkt 2 :

Mit andet forslag er at gruppe konkurrencen skal afskaffes, da vi har så få grupper

1. Bestyrelsen: Bestyrelsen bestræber sig på at deltage på gruppernes arrangementer, dog er bestyrelsen ikke forpligtet til møde op.

7. Evt. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)

Fra bestyrelsen :

1. Info omkring ZTP i brugsklasse :

2. Ny brugsansvarlig. Sven Bjerkhof.

3. Gr. Aalborg.

4.Retningslinjer for grupper.

5. Info om ny hjemmeside.

Indkomne forslag skulle være sendt til sekretaer@danskdobermannklub.dk senest 14 dage før mødet – altså søndag d. 22.10.2023

Tilmelding til mødet sendes til brugsansvarlig@danskdobermannklub.dk inden d 03.11.2023 hvorefter link til mødet vil blive sendt.

På vegne af bestyrelsen DDK og

Brugshundeansvarlig Sven Bjerkhof