Dagsorden til generalforsamlingen den 26.3.2023

       Generalforsamling

        Dansk Dobermann Klub 2023

         Søndag d. 26. marts kl. 12.30

         Sted: Schæferhundeklubben

          Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia.

 

               

Dagsorden

 

1. Valg af 3 stemmetællere.

2. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår DKK repræsentant)

3. Formandens beretning.

4. Kassererens fremlæggelse af 

– Det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse. Se bilag 1

– Forslag til budget for 2023 til behandling og godkendelse. Se bilag 2

5. Fastsættelse af kontingent 2024.

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

– Sekretær Janne Wærum genopstiller ikke.

– Avlsansvarlig Susanne Skov modtager genvalg.

– Bestyrelsen indstiller Allan Ellegaard til valg.

8.  Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleanter.

10Evt.

 

 

Dokumentation for mindst 3 mdr. forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub kan forlanges forevist på generalforsamlingen for at kunne stemme. Der vil blive serveret kaffe og the. Klubben giver 1 stk. drikkevare og 1 sandwich. Dog skal sandwich bestilles ved tilmeldingen. Tilmeldingsfrist: 15. marts 2023 (pga. bestilling af mad og drikke)

 

 

Vi glæder os til at jer

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub