IDC Kongres 2022 – foreløbigt referat

Foreløbigt referat af IDC kongres 2022 i Zagreb, Kroatien

Delegerede fra Danmark: Hanne Lundahl og Susanne Skov

27 medlemslande var repræsenteret.

Roland Beuneken meddeler at han ønsker at stoppe som Vice-præsident, men fortsætter som kasserer.

Hanne Lundahl bliver foreslået og valgt som revisor for regnskabet 2022.

Danmarks forslag om en generel opdeling af farver bliver taget op og forelægges for FCI, således at hvis det bliver godkendt, vil der i alle FCI- lande være opdeling af klasser i sort og brun. Samtidigt er der også fra Tysklands side ansøgt om at der fremover skal være 4 CACIB,er på internationale shows foruden 4 CAC,er. Vi ved ikke hvornår der kommer svar på dette, så vi afventer. Der kan tage lang tid, har vi fået at vide.

Canada og Albanien har søgt om medlemskab og dette bevilges, samtidig med at Rumænien igen bliver optaget – i første omgang for 2 år.

Italien og Frankring ønsker fritagelse for BH i forbindelse med ZTP.

Dette er der dog ikke forståelse for, da der jo som bekendt også kræves BH som adgang til IGP.

Reglerne bliver strammet op vedrørende tilmelding til ZTP:

For tilmelding senere end 6 uger før afholdelse vil der fremover bliver opkrævet yderligere gebyr, som der også vil i tilfælde af manglende papirer. Størrelsen af disse gebyrer er endnu ikke kendt.

Det understregedes endnu engang, at et tidligere udtalt ønske om at få adgang til medlemslandenes stambøger, skal effektueres. Der kom ikke noget frem om hvordan praktikken i dette skulle være.

Brev fra Polifrone, Italien behandledes med nogen ståhej.

Brevet indeholder blandt andet forslag til nye vedtægter for IDC, omhandlende blandt andet et ønske om en mere demokratisk proces i forbindelse med besættelse af posterne i præsidiet. Blandt andet blev der forslået at tiden var kommet til at Wiblishauser skulle gå af, og at der fremover skulle vælges ny præsident hver 4. År, med kun en enkelt mulighed for genvalg.

Dette blev ikke taget til følge og medførte store diskussioner og armbevægelser. Wiblishauser meddelte på dette tidspunkt at han IKKE agtede at gå af på nuværende tidspunkt.

Der blev også diskuteret et forslag fra Finland om, at der ikke kunne udråbes en IDC Sieger uden at der forelå en ikke over et år gammel godkendt DCM attest.

Dette blev ikke vedtaget.

På dette tidspunkt var undertegnede på toilet i ganske få minutter, og da jeg kom tilbage, var der lige pludselig vendt op og ned på tingende.

Wiblishauser havde meddelt, at han alligevel ville gå af med omgående virkning, og at Thomas Becht var ny første præsident. Og herefter gik tingene hurtigt:

Wiblishauser blev udnævnt til ærespræsident, og følgende poster fulgte herefter:

Vice-præsident Miroslav Bedekovic, Kroatien

Brugsansvarlig  Tamas Dohoczki, Ungarn

Avlsansvarlig      Rudi Killmeyer, Tyskland

Evi Torfs, Belgien fortsat sekretær, og Roland Beuneken fortsætter som kasserer.

Hanne Lundahl fortalte om problemer vi i Danmark har oplevet med diskvalifikation på grund af et knæk på halen, og andre situationer hvor hunde er blevet dømt ned på grund af halens stilling. Der vil i denne forbindelse blive rettet henvendelse til FCI, med henblik på at få konkretiseret, at ny halestandard indført i 2016 stadig er i en overgangs fase.

Til sidst blev der aftalt at følgende lande afholder IDC IGP VM, og SHOW :

2023, Slovakiet

2024, Ungarn

2025, Polen

For referat, Susanne Skov