Indkaldelse til Generalforsamling 2022

         Indkaldelse Generalforsamling

                      Dansk Dobermann Klub 2022

       Søndag d. 27. marts 2022 Kl. 12.00

  Sted: Kirke Helsinge Forsamlingshus, Helsingevej 78, 4281 Gørlev

 Dagsorden

1. Valg af 3 stemmetællere

2. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår DKK repræsentant)

3. Formandens beretning.
4. Kassererens fremlæggelse af

Regnskab for 2021 til godkendelse

Forslag til budget for 2023 til behandling og godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent 2023.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Formand Hanne Lundahl – modtager genvalg
Kasserer Sven Bjerkhof – modtager genvalg
Brugsansvarlig Helena Strøbæk (indsat som suppleant 2021) ønsker ikke genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter.
10. Evt.

Forslag til dagsorden samt personvalg kan sendes til sekretær@danskdobermannklub.dk

9. uger før generalforsamlingen, altså 23. januar 2022.

Dokumentation for mindst 3 mdr. forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub kan forlanges forevist på generalforsamlingen for at kunne stemme. Der vil blive serveret kaffe og the. Klubben giver 1 stk. drikkevarer og 1 sandwich. Dog skal sandwich bestilles ved tilmeldingen. Tilmeldingsfrist: 13. marts 2022 (pga. bestilling af mad og drikke)

Vi glæder os til at jer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub.