koordineringsmøde 2023

 Invitation til koordineringsmøde

 Søndag d. 5. november 2023 kl. 12.00 til 17.00

 Foreløbig Dagsorden

Deltagere:

  1. BHUA byder velkommen
  2. Valg af ordstyrer
  3. Valg af referent
  4. Runde af grupper og hundefører repræsentant.
  5. Planlæggelse af mesterskaber og udstillinger i 2024 og 2025.
  6. Indkomne forslag
  7. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)

 

Forslag sendes til sekretær på mail sekretaer@danskdobermannklub.dk – følge aftale med brugsansvarlig – senest 22. oktober 2023.

Endelig dagsorden lægges på hjemmeside, Facebook side og sendes til gruppernes mail eller formand.

Mere info om kommer senere også vedr adresse

På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen

Brugshundeansvarlig Peter Faber.