Koordineringsmøde 6. November 2022

    Invitation til koordineringsmøde

       Søndag d. 6. november 2022 kl. 12.00 til 17.00

Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia.

       (Dato aftalt på Koordineringsmøde 2021)

Foreløbig Dagsorden

Deltagere:

1. BHUA byder velkommen  
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Runde af grupper og hundefører repræsentant.
5. Planlæggelse af mesterskaber og udstillinger i 2023 og 2024.
6. Indkomne forslag
7. Evt. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)

 

Forslag sendes til sekretær på mail sekretaer@danskdobermannklub.dk – ifølge aftale med brugsansvarligsenest 23. oktober 2022.

Endelig dagsorden lægges på hjemmeside, Facebook side og sendes til gruppernes mail eller formand.

 

På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen

Brugshundeansvarlig Pierre Lundahl.