Nye regler vedr. Covid19

Covid-19 Nyt

Med regeringens udmelding den 23. oktober 2020 forlænges de nuværende restriktioner, og samtidig indføres der nye og skærpede restriktioner fra mandag den 26. oktober 2020 (krav om mundbind dog først fra 29. oktober 2020). Det medfører følgende restriktioner og anbefalinger på kultur- og idrætsområdet.

• Forbud mod at forsamles mere end 10 personer. Dette gælder både udendørs og indendørs. Det er muligt at dele en hal eller udendørs baner i tydelige zoner med god afstand for på den måde at kunne træne flere grupper af 10 personer.
• Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter.
• Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere.
• Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer (f.eks. professionelle udøvere på en scene).
• I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede. Der må selvfølgelig aldrig være flere i lokalet end det max antal personer, der er anført på den opsatte seddel ved lokalet.
• Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv. Der skal IKKE bæres mundbind under træning og kamp, men så snart aktiviteten er slut skal der igen bæres mundbind.
Ved brug af lokaler på de kommunale skoler, bæres der mundbind så snart man bevæger sig rundt. Ved stillesiddende aktiviteter kan mundbindet fjernes. (Gælder fra 29. oktober 2020)
• Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.

Med venlig hilsen

DDK s Bestyrelse