Regler for afholdelse af landsdelsmesterskaber (Jysk mesterskab/Øernes mesterskab)

Retningslinier

LM afholdes efter samme retningslinjer som DM, dog skal følgende afvigelser iagttages:

  • Hunde af andre racer kan deltage udenfor konkurrence.
  • LM afholdes og planlægges suverænt af DAG.
  • Til LM er det muligt også at afholde BH, såfremt DAG er indforstået.
  • Meddelelse om dato for LM bringes af DAG i god tid i DDK’s medlemsblad.
  • I stedet for konkurrenceledere skal en navngivet prøveleder være udpeget af DAG.
  • DAG udpeger selv dommere og figuranter til LM, dog gælder samme kriterier for disses udtagelser som til DM

Anvendte forkortelser

BHUA :Brugshundeansvarlig
DAG: Den Arrangerende Gruppe
DDK: Dansk Dobermann Klub
DKK: Dansk Kennel Klub
DM: Danmarksmesterskab
FCI: Federation Cynologique Internationale
IGP: International Brugshundeprøve (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung)
LM: Landsdelsmesterskab

Opdateret november 2019