Vedr. Generalforsamling punkt 7.

Der er sket en fejl i vores december blad på side 4, under ordinær generalforsamling 2019. Punkt 7 som rettes til .
7.Valg af 2 bestyrelse medlemmer
Afgående er Hanne Lundahl: Modtager genvalg.
Afgående er Christian Frigaard : Modtager ikke genvalg.
Der skal ligeledes vælges 2 bestyrelses medlemmer for at komme op på en 7 mand bestyrelse.
Samt tre suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af to revisorer, og to revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

Endelig dagsorden følger i først kommende blad.