Vigtig information fra Dansk Kennel Klub

Kære alle

 

DKK har i dag modtaget information fra den norske kennel klub omhandlende et alvorligt sygdomsudbrud blandt norske hunde, som har medført dødsfald hos flere hunde.

 

På baggrund af dette er det blevet besluttet at udelukke hunde bosiddende i Norge fra deltagelse på udstillinger, prøver, stævner eller andet indtil videre.

Denne beslutning vil blive revurderet i den kommende uge, når der er modtaget mere information fra de norske myndigheder.

 

DKK opfordrer alle specialklubber og kredse til at tilbagebetale tilmeldinger, samt at gøre de berørte udstillere/deltagere opmærksom på denne beslutning.

 

Norsk Kennel Klub har af samme grund aflyst deres kommende udstillinger, prøver og konkurrencer i Norge.

 

Der kan findes mere information på disse norske hjemmesider:

 

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-article159244-985.html

https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/alvorlig_sykdom_hos_flere_hunder_i_osloomraadet.36018

 

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB