ZTP udsat til 1.7.2023

På grund af for få tilmeldinger til ZTP,en den 15.4.2023, bliver denne udsat til den 1.7.2023.
Stedet er stadig Tistrupvej 3, 6862 Tistrup, og dommer er Thomas Becht, Tyskland.

Tilmelding SENEST 1. Maj. Bemærk at denne frist ikke kan afviges, da der er indført nye og meget strikse regler hos Dobermann Verein, hvor overskridelse af frist og for sent indleverede dokumenter vil medføre forhøjede gebyrer. Vi har derfor valgt at sige, at ALLE tilmeldinger inklusive ALLE BILAG skal være modtaget hos os senest som tidligere nævnt den 19. februar. Ellers ser vi os desværre nødsaget til at afvise din tilmelding.

Eneste tilladte afvigelse er kopi af resultathæfte for bestået BH, som eventuelt beståes senere end denne dato.

Sammen med selve tilmeldingsformular, som kan hentes herunder, skal der medsendes følgende papirer: (VIGTIGT: ALLE BILAG SKAL VÆRE I ENKELTVISE PDF-FILER)

* Kopi af stamtavle for den hund der skal tilmeldes

* Kopi af stamtavle for begge forældre

* Kopi af din hunds HD resultat

* Kopi af forældredyrenes ZTP – hvis en af forældrene ingen ZTP har skal der istedet medsendes kopi af HD resultat for pågældende hund. BEMÆRK – en af forældrene SKAL have ZTP!

* Kopi af vWD (Von Willebrand) resultat på din hund – for medlemmer af Dansk Dobermann Klub kan test-kit (Go-card) bestilles på hjemmesiden

* Kopi af resultathæfte fra bestået BH på din hund

Alle bilag sendes samlet til Avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk. Gebyr for prøven kr. 750 indbetales samtidigt på konto nr. 9570 0008148120 eller mobilepay 468009. HUSK AT SKRIVE Navn og ZTP

Modtagede tilmeldinger er bindende uanset om man afmelder sit fremmøde eller blot ikke kommer.

Tilmeldingsblanket ligger her