Koordineringsmøde 2021

Kære Medlemmer
I inviteres hermed til koordineringsmøde d. 07.11.2021 kl. 12.00 på adressen Skovvej 131, 4220 Korsør

Hver gruppe skal stille med mindst én repræsentant til det årlige koordineringsmøde, for at gruppen kan opretholde sin eksistens under DDK. Medlemmer uden tilhørsforhold til en gruppe vælger ligeledes en repræsentant, der også har én stemme.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet skal tilsendes BHUA senest d. 24.10.21.
Dagsorden inklusive forslag offentliggøres på DDK’s hjemmeside og sendes til grupperne senest 5 dage før mødet afholdes.

Før mødet, skal der være fundet en referent samt en ordstyrer.

Hvis du ønsker at deltage skal du sende en mail til brugshundeansvarlig@danskdobermannklub.dk senest d. 02.11.21

Yderlig info på hjemmesiden [button link=”https://www.danskdobermannklub.dk/koordineringsmoede/” newwindow=”yes”] Her[/button]

 

Venlig hilsen Helena, BHUA