Smileyordning

Smileyordning for hundeområdet er klar

Sidste år bekendtgjorde Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, at han ville lave en smileyordning for erhvervsmæssigt hundehold i stil med den, man kender fra restauranter og pizzeriaer. Ordningen er parat til at træde i kraft i løbet af marts 2018.

Her kan du læse, hvad ordningen betyder, og hvilke ændringer, den medfører.

DKK er blevet taget med på råd vedrørende den nye smileyordning. Nogle af vores input og ændringsforslag er blevet hørt – andre ikke. Alt i alt er vi dog overbeviste om, at ordningen var blevet dårligere, hvis ikke vi, der kender til hundeverdenen og de praktiske forhold vedrørende opdræt, havde siddet med ved bordet.

Smileyordningen går ud på, at fødevarestyrelsen opretter en særlig hjemmeside, findhundesmiley, hvor såkaldt erhvervsmæssige hundeholdere står opført. På basis af årlige kontrolbesøg tildeler fødevarestyrelsen smileyer, som findes i tre kategorier; glad, sur eller ”mellemfornøjet”.

Resultatet af kontrolbesøgene offentliggøres på findhundesmiley.dk, men såvel smiley som den seneste kontrolrapport skal også være synlig på ens egen hjemmeside eller på de sociale medier.

Tanken er, at forbrugere, der er på udkig efter en ny hund eller en pension til den hund, de allerede har, kan tjekke denne side først og udvælge en, der har en glad smiley.

Man kan kun figurere på denne liste, hvis ens hundehold opfylder kriterierne for at være erhvervsmæssigt.

Det vil sige, hvis man:

  • køber hunde for at sælge dem videre
  • opdrætter tre eller flere kuld på tre eller flere tæver pr. år
  • driver en hundepension eller et hundeinternat med fire eller flere hunde ad gangen.
  • Som erhvervsmæssig opdrætter eller hundeholder har man pligt til at være registreret i fødevarestyrelsen, og de fysiske rammer for ens hundehold skal være godkendt.

Man skal desuden have gennemgået den lovpligtige hundeholderuddannelse, der bl.a. udbydes af DKK.

Godkendelsen bliver givet til et specifikt antal hunde. Har man udstationeringstæver, der kommer hjem i forbindelse med drægtighed og fødsel, skal de tælles med.

DKK har hele tiden påpeget det uheldige i, at mindre opdrættere ikke har mulighed for at få en smiley.
Vi arbejder lige nu på en ordning, hvor der bliver synlige links til DKK’s hjemmeside og til købhund.dk fra fødevarestyrelsens hjemmeside.

I forbindelse med smileyordningen kommer der en ny udgave af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt hundehold. Udover at beskrive vilkårene for smileyordningen er der indført nogle ændringer, der er vigtige at kende til. Nedenstående er en opsummering af de vigtigste ændringer:

Arealkravene ændres

Fremover vil følgende minimumsgrænser for hundenes opholdsrum være gældende:

  • Hunde med en vægt indtil 15 kg: 4 m2
  • Hunde med en vægt på 16 – 40 kg: 6 m2
  • Hunde med en vægt over 40 kg: 8 m2

Som tidligere medfører hund nr. to i samme opholdsrum kun, at arealet skal forøges med det halve.
To hunde med en vægt på mellem 16 og 40 kg i samme rum skal altså ikke have 12 m2 men 6 + 3 = 9 m2 til rådighed.

Arealkravene kan nedsættes yderligere, hvis hundene har ”fri adgang til løbegård”. I vejledningen til bekendtgørelsen er fortolkningen af dette blevet præciseret. Fri adgang betyder, at hunden uhindret og ved egen drift kan komme ind og ud.

Som noget nyt skal tæven desuden fremover have mulighed for at søge adskillelse fra hvalpene, fra de er 3 uger gamle.

Private boliger contra kennelbygninger

Den gamle bekendtgørelse skelnede ikke mellem kravene til de fysiske rammer for hunde i kennelbygninger og hunde, der opholdt sig i private boliger. Det gør den nye. Fremover gælder kravet om afløb i gulvet f.eks. kun for kennelbygninger.

Antallet af årlige dyrlægebesøg nedsættes

I den gamle bekendtgørelse var der krav om fire årlige besøg af den tilsynsførende dyrlæge. Dette er nu nedsat til to årlige besøg. Man skal kunne dokumentere, at besøgene er gennemført.

Ændrede krav om vaccination

Der indføres krav om, at alle hunde i ”virksomheden” skal være vaccinerede mod hundesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse, senest når de er 12 uger – ”og altid inden de forlader virksomheden”. Det betyder altså, at man som erhvervsmæssig opdrætter har pligt til at de hvalpe, man sælger som 8 uger gamle, er vaccinerede.

Den endelige udgave af bekendtgørelsen kan findes på www.retsinformation.dk. Den hedder BEK nr. 132 af 26/02/2018 og kan også fås ved henvendelse til DKK. Hæftet ”Guide til det gode hundehold”, der er udarbejdet af DKK i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening, Politiet, Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnet, vil også blive opdateret og kan rekvireres hos DKK.

Er du i tvivl om, hvad Smileyordningen betyder som dig som opdrætter, er du velkommen til at kontakte DKK´s information på post@dkk.dk eller tlf. 56 18 81 55.

Her finder du de Dobermann kennler som har fået smiley’s.