Avlsrestriktioner

Der er ingen udstillingskrav pr. 9. januar 2012

En avlsrestriktion betyder, at hundene skal opfylde bestemte betingelser for at kunne anvendes i avl. Hvis ikke disse betingelser er opfyldt – både for hanhundens og for tævehundens vedkommende, kan hvalpene ikke få stambøger.
Nogle af restriktionerne drejer sig om, at hundene skal være undersøgt for arvelige lidelser.

DKK anerkender kun HD status fra lande, som skriftligt har bekræftet, at de følger FCI’s såkaldte HD protokol (d.v.s. bestemmelser om, hvordan hundene skal ligge positioneret på lejet (så både knæled og hofteled er med på billedet) og om anvendelse af FCI’s fem-trins skala A, B, C, D og E. Liste over disse lande findes på DKK’s hjemmeside under punktet “Avl/Opdræt” .

Husk at en avlsrestriktion skal være opfyldt på parringstidspunktet.

For racen Dobermann gælder i Danmark følgende:

Racenummer DKK 143
Gruppe 2
Racens hjemland Tyskland
Specialklub Dansk Dobermann Klub
Tidligste alder ved HD og AD fotografering 12 mdr. for begge køn

Racen har følgende avlsrestriktioner:

Præmiering:
Ingen.

HD-krav:
Afkom kan kun stambogsføres såfremt begge forældre – før parring – har en officiel HD-status registreret i DKK. En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt.
Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B). Restriktionen er indført den 1. juli 2012 og omfatter alle hunde i racen, uanset hvornår den er født eller registreret.

Avlsanbefalinger: For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Dobermann Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen, skal følgende være opfyldt:
Begge forældredyr skal før parring have HD-status A eller B registreret i DKK
Begge forældredyr skal før parring have bestået en Dansk Avlsegnethedsprøve (AEP) eller en Tysk Avlsegnethedsprøve (ZTP).

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.
Farver:
Kode: 1950 sort med rust
Kode: 0420 brun med rust