Titler

Danske Championater

Dansk Eksteriørchampion (DKCH)

Tildeles den hund, der mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger, anerkendt af DKK, har opnået certifikat. Det sidste certifikat skal være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
For at en Dobermann kan tildeles et certifikat, skal den have bestået en brugshundeprøve.
For anmeldelse i brugshundeklasse kræves én af følgende brugsprøver bestået i en af DKK anerkendt specialklub/forening: IGP-VO, IGP1, IGP2, IGP3, BHP1, BHP2, BHP3, PH-kåring, FH 2-kåring eller en ZTP. Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCIs anerkendte brugsprøvecertifikat WCC som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere blive dansk eksteriørchampion, hvis den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC), og forinden har opnået nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder, hvis det udenlandske nationale championat, der udløser det danske championat, er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Der kan først ansøges om dansk eksteriørchampionat, efter at hunden er fyldt 24 måneder. Omvendt er samme aftale indgået med de pågældende lande.

Dansk Junior Championat (DKJUCH)

Tildeles den hund, der mindst tre gange, af mindst tre forskellige dommere på Danske udstillinger anderkendt af DKK, har opnået Junior certifikat i junior-klassen.

Dansk Veteran Championat (DKVECH)

Tildeles den hund, der mindst tre gange, af mindst tre forskellige dommere på Danske udstillinger anderkendt af DKK, har opnået veteran certifikat i veteran-klassen.

Nordisk Champion

De nordiske kennelklubber indfører fra og med udstillingsåret 2018 en ny type udstillinger, nemlig ”nordiske udstillinger”. Her er det muligt at vinde Nordiske Certifikater, der kan føre til titlen Nordisk Champion.

Sådan bliver din hund Nordisk Udstillingschampion (NORDICCH)
Den ny titel som Nordisk Udstillingschampion (NORDICCH) erstatter den tidligere titel som Nordisk Udstillingschampion, der krævede tre nationale championtitler fra nordiske lande.

For at opnå titlen som Nordisk Udstillingschampion skal følgende være opfyldt:

  • Hunden skal have opnået national titel som eksteriørchampion i det land, hvor hunden er registreret, dvs. DKCH for hunde, der er registreret i Danmark.
  • Hunden skal være tildelt tre nordiske udstillingscertifikater fra tre forskellige nordiske lande, tildelt af tre forskellige dommere. Mindst ét af de tildelte nordiske udstillingscertifikater skal være opnået, efter hunden er fyldt 24 måneder. (Der er dog lavet en sær regel for hunde, som er registreret i Island grundet gældende karantæneregler).

Den nye titel erstatter altså den tidligere titel som Nordisk Udstillings Champion (NORDCH), der krævede tre nationale championtitler fra nordiske lande.

De gamle og nye regler for at opnå titlen Nordisk Udstillings Champion vil blive brugt parallelt i 2018 og 2019.

Fra og med 1. januar 2020 vil det kun være de nye regler, som gælder.

International Champion

Det er muligt at opnå titlen International Champion, men det er forskelligt fra race til race hvilke krav, der stilles for opnåelse af titlen. Læs mere her, om hvordan din hund opnår titlen.
For samtlige internationale championater gælder, at hundens forfædre skal være stambogsførte med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer. Reglerne fastsættes til enhver tid af FCI, Fédération Cynologique Internationale.
Internationalt eksteriørchampionat (INTCH):
For samtlige racer gælder, at hvis hundens sidste CACIB er opnået inden den 1. januar 2008, skal hunden have opnået dansk eksteriørchampionat, inden der kan ansøges om internationalt eksteriørchampionat for hunden. Dog er kravet om opnåelse af dansk eksteriørchampionat ikke gældende for importerede, lovligt halekuperede hunde.
Krav til racer, der ifølge FCI’s race-/gruppeinddeling IKKE er defineret som brugshunderacer:
Fire CACIB’er i mindst tre forskellige lande under mindst tre forskellige dom¬mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.
Krav til racer, der ifølge FCI’s race-/gruppeinddeling ER defineret som brugshunderacer:
To CACIB’er i to forskellige lande under to forskellige dom¬mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.

Internationalt udstillings Championat – INTCH(U):

Tildeles kun racer, der ifølge FCI’s race-/gruppeinddeling er defineret som brugshunderacer. Hunden skal have opnået fire CACIB’er i tre forskellige lande under tre forskellige dom¬mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.
Når samtlige CACIB’er samt øvrige krav for opnåelse af inter¬nationalt eksteriør- eller udstillings Championat er opnået, skal dette omgående meddeles DKK ved indsendelse af nedenstående blanket.
DKK ansøger herefter FCI om godkendelse.

Tildeling af CACIB (internationalt certifikat):

CACIB uddeles på internationale udstillinger i Bedst i Køn klasse. Dersom dommeren finder kvaliteten høj nok, kan der gives CACIB til højst placerede hanhund og højst placerede tæve inden for hver race, forudsat at hunden er stambogsført med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer, er over 15 måneder gammel og er anmeldt i enten mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse eller championklasse. Dommeren kan, dersom kvaliteten er høj nok, tildele næstbedste hund inden for hvert køn reserve-CACIB. Reserve-CACIB får kun betydning i det tilfælde, hvor et tildelt CACIB annulleres af FCI (for eksempel hvis den hund, der har fået tildelt CACIB, i forvejen er international champion).

Udstillingsvindere

World Winner, World Junior Winner og World Veteran Winner (WW) (WJW) (WVW)
Titlerne World Winner, World Junior Winner og World Veteran Winner kan opnås én gang årligt på FCI’s Verdensudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres mod gebyr på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.
European Winner European Junior Winner og European Veteran Winner (EUW) (EUJW (EUVW)
Titlerne European Winner, European Junior Winner og European Veteran Winner kan opnås én gang årligt på FCI’s Europasektionsudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres mod gebyr på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.

Årets DKK-racevinder

På DKK’s udstillinger afvikles der hvert kalenderår en konkurrence om “Årets DKK-racevinder”. De udstillinger, der tæller med i denne konkurrence, fastsættes for et år ad gangen af Dansk Kennel Klub og vil fremgå af DKK’s udstillingsprogram for det pågældende år.
Konkurrencen afgøres ved hjælp af et pointsystem, hvor hundene får points efter følgende skala:
BIR = 5 points
BIM = 3 points
Pointene tælles sammen for alle årets tællende udstillinger, og den hund, der har opnået højest pointtal, bliver “Årets DKK-racevinder”. Står to eller flere hunde lige i konkurrencen, vinder den hund, der har opnået flest BIR-placeringer. Står hundene herefter stadig lige, vinder den hund, der har opnået sin bedste placering på den udstilling, hvor der var det største antal tilmeldte hunde i racen. Står hundene herefter stadig lige, vinder den hund, der har opnået sin næstbedste placering på den udstilling, hvor der var det største antal tilmeldte hunde i racen.

Årets DKK-racevinder kan mod betaling få udstedt et “DKK-racevinder” diplom.
Titlen registreres på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.

Dansk Vinder, Dansk Junior Vinder og Dansk Veteran Vinder (DKV) (DKJV) (DKVV)

Titler & Procedurer på DDKs udstillinger mm.

Via de nedenstående titler er det muligt at få kvalitetsstemplet sin hund. Samtidig er det hensigten, at det internationale præg på titlerne gør det mere attraktivt for andre nationaliteter at stille deres hund/afkom på en udstilling under DDK:
Der er en uofficiel Title til bedste Baby / Hvalp som hedder Hvalpe BIR / Puppy BOB
Vi har indført en uofficiel titel til BIR / BOB, en vindertitel med diplom/pokal til bedste Junior han / tæve som vinder deres klasse med excellent + CK.
Vi har fået godkendt en ny Titlen af DKK som opkaldes efter den Italienske AIAD vi kalder vores Dansk Dobermann Cup. (DDC) titlen skrive som (KLBCV ) Dette er en udstilling som både har en dag med brugsarbejde og en dag med udstilling. Titlen gives til bedste hund efter dommers mening af det samlede resultat begge dage.

Klubjuniorchampion (KLBJCH)

Tildeles den Dobermann, der tre gange i junior-klassen (henholdsvis han og tæve) har opnået at blive EX1 CK på tre forskellige specialklub-udstillinger under mindst 2 forskellige dommere.
Såfremt EX1 CK allerede har opnået titel af KLBJCH, går det titelgivende CK videre til EX2 CK, og så fremdeles. Ansøgning herom skal ske til den til enhver tid avlsansvarlige i Dansk Dobermann Klub, hvorefter diplom udfærdiges.
Titlen registreres mod gebyr på hundens titeloversigt i hundeweb.dk

Klubchampion (KLBCH)

Tildeles den dobermann, der fire gange i champion-klassen (henholdsvis han og tæve) har opnået at blive EX1 CK på fire forskellige specialklub-udstillinger under mindst 3 forskellige dommere. Såfremt EX1 CK allerede har opnået titel af KLBCH, går det titelgivende CK videre til EX2 CK, og så fremdeles. Ansøgning herom skal ske til den til enhver tid avlsansvarlige i Dansk Dobermann Klub, hvorefter diplom udfærdiges. Titlen registreres mod gebyr på hundens titeloversigt i hundeweb.dk

Klubveteranchampion (KLBVCH)

Tildeles den dobermann, der to gange i veteran-klassen (henholdsvis han og tæve) har opnået at blive EX1 CK på to forskellige specialklub-udstillinger under mindst 2 forskellige dommere. Såfremt EX1 CK allerede har opnået titel af KLBVCH, går det titelgivende CK videre til EX2 CK, og så fremdeles. Ansøgning herom skal ske til den til enhver tid avlsansvarlige i Dansk Dobermann Klub, hvorefter diplom udfærdiges. Titlen registreres mod gebyr på hundens titeloversigt i hundeweb.dk

Dansk Brugschampion (DKBRCH)

Hunden skal have opnået Very Good på en FCI-anerkendt udstilling samt have en af DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP3 eller IGP3 bestået to gange med mindst 270 point eller DcHs FH 2-kåring bestået to gange med mindst 225 point eller PHs patruljeklasse (eller højere klasse) bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH. For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKK-anerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.

Københavnsvinder, Københavnsjuniorvinder og Københavnsveteranvinder (KBHV) (KBHJV) (KBHVV)
Københavnsvindertitlen tildeles en gang årligt (i Københavnsområdet) til bedste han og tæve med CK i hver race. På samme udstilling tildeles titlen Københavnsjuniorvinder til bedste junior han og tæve med CK samt titlen Københavnsveteranvinder til bedste veteran han og tæve med CK. Titlerne registreres automatisk på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.

Dansk Dobermann Klub Vinder og Dansk Dobermann Klub Junior Vinder (DDKV) (DDKJV)
Titlen Dansk Dobermann Klub Vinder tildeles én gang årligt på en udstilling udvalgt af Dansk Dobermann Klub til bedste han og tæve med CK. På samme udstilling tildeles titlen Dansk Dobermann Klub Junior Vinder til bedste junior han og tæve med CK. DKK påtager sig ingen form for administration eller kontrol af titlen, men den registreres mod gebyr på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.Godkendelsesprocedure
For godkendelse af DDK KLBJCH, DDK KLBCH og DDK KLBVCH, skal certifikaterne være opnået under forskellige dommere.
Tilmeldinger til DDKs udstillinger kan kun foregå via hundeweb, manuel tilmelding kan ikke længere foretages.

Udstillingsåret gælder fra 01.01. – 31.12.