Koordineringsmøde

Det er BHUAs opgave at indkalde til det årlige landsdækkende koordineringsmøde / hundeførermøde med angivelse af sted, dato osv.

Mødet afholdes hvert år den sidste søndag i oktober. Der indkaldes til Koordinerings/ HF-mødet via bladet og hjemmeside med et varsel på min. 3 uger.
Alle medlemmer af Dansk Dobermann Klub kan deltage.

Hver gruppe skal stille med mindst én repræsentant til det årlige koordineringsmøde, for at gruppen kan opretholde sin eksistens under DDK.

Ved afstemninger har BHUA (eller dennes substitut) én stemme og hver gruppe har én stemme.
Medlemmer uden tilhørsforhold til en gruppe vælger ligeledes en repræsentant, der også har én stemme.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet skal tilsendes BHUA senest 14 dage før.
Dagsorden inklusive forslag offentliggøres på DDK’s hjemmeside og sendes til grupperne senest 1 uge før mødet afholdes.

Tilmelding skal være BHUA i hænde senest 5 dage før mødets afholdelse.
Afholdelse af DDK DM samt Landsdelsmesterskaber forsøges planlagt 2 år frem.
BHUA sørger for forslag til valg af referent og ordstyrer samt personer eller gruppe til at servicere deltagerne på Koordinerings/ HF-mødet.
Deltagerne er beslutningstager mht. reglerne i forhold til pladsernes regelsæt. Dog har DDK’s bestyrelse vetoret, hvis reglerne modarbejder egne eller DKK’s vedtægter.

Kursus

BHUA arrangerer efter behov kurser i spor, lydigheds- og beskyttelses-arbejde, endvidere figurantkurser.

I øvrigt

Skulle yderligere oplysninger ønskes til ovenstående, er I altid velkomne til at kontakte BHUA, som vil hjælpe jer på bedste måde.
Der må ikke i andre DDK grupper afholdes arrangementer samme dag, som der i en DDK gruppe afholdes mesterskaber eller udstilling.
Anvendte forkortelser

  • BHUA Brugshundeansvarlig
  • DAG Den Arrangerende Gruppe
  • DDK Dansk Dobermann Klub
  • DKK Dansk Kennel Klub
  • DM Danmarksmesterskab
  • FCI Federation Cynologique Internationale
  • IPO International Brugshundeprøve (International Prüfungs Ordnung)
  • LM Landsdelsmesterskab

Senest ændret på koordineringsmøde oktober 2017