Invitation til Danmarksmesterskaberne i FCI IGP3 2024

DKK FCI IGP 3 DM afvikles den 12.-14.april 2024.

Arrangementet afholdes af Klubben for Belgiske Hyrdehunde, kreds 5 – Nordjylland

Alle medlemmer af specialklubber og foreninger, der opfylder adgangskravet, er dansk statsborger og som fremfører en dansk stambogsført hunderace kan tilmeldes til deltagelse i FCI IGP3 DM 2024.

Adgangskravet er bestået FCI IGP3 prøve med mindst 80 point og udpræget DSB i gruppe C.

Prøven skal være aflagt af tilmeldte ekvipage.

Prøven skal være bestået i tidsrummet 10. april 2023 og 31. marts 2024.

FCI IGP3 DM afvikles efter prøveprogrammet.

Skriftlig bindende tilmelding gennem din races specialklub, DCH eller DKK, som efter modtagelse og kontrol af data sender sin liste med godkendte ekvipager til BHU. Indstillingen fra racens specialklub eller DCH sendes i prioriteret rækkefølge for den enkelte ekvipage, hvor de 5 første fra hver er garanteret deltagelse hvorefter øvrige udtages ud fra rækkefølgen i forhold til antal ledige pladser. Tilmelding gennem DKK sendes direkte til BHU, som ligeledes kan indstille 5 ekvipager.

Max deltagerantal er 50

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger (i et excel-regneark):

  • Navnet på tilmeldende specialklub/forening.
  • Hundeførerens navn, adresse og telefonnr. samt e-mailadresse.
  • Hundens stambogsnavn og –nummer, race, køn og fødselsdato samt uddannelse.
  • Dokumentation for opfyldte adgangskrav er specialklubbens ansvar
  • Udtagelsesresultatet skal fremgå af tilmeldingen

Startgebyret er på kr. 600 pr. ekvipage, som indbetales i forbindelse med bekræftelsen fra DKK om modtaget tilmelding og accept på deltagelse. Konto nummer for indbetaling vil fremgå af kvitteringsmail fra DKK efter tilmeldingsfristen fra specialklubben.

Endelig tilmelding er først gældende, når startgebyret er modtaget.

Overdommer & langtidsafdækning: Per S. Nielsen

Gruppe A: Henrik Hjort     Gruppe B: Erik Ahrends    Gruppe C: Morten Jensen

Figuranter: Martin Hasager & Niels Bach

Tilmeldinger fra specialklubben eller DCH sendes til Morten Jensen på mail: morten.pudseren@gmail.com senest mandag den 1. april 2024 på en samlet liste, og kun elektronisk.

Præmier: Præmietilsagn på kr. 300 fra hver deltagende specialklub bedes indbetalt via bankoverførsel til reg.nr. 9070 k.nr. 6300866318 mrk.: FCI IGP FH DM 24 ”navn for indbetaler”

Med venlig hilsen


DKK’s BHU

Bemærk: Kryptorcide hunde kan ikke deltage i FCI IGP3 DM og VM