Bestyrelsesmøde den 4 og 10 oktober 2023

  1.  ZTP som mulig adganskrav til brugsklassen og regler i forhold til at kunne blive dansk champion: Vi har afholdt møde den 4 oktober hvor vi har debatteret den regel som den gamle bestyrelse indførte tidligere på året, vedr ztp som adgangskrav til brugsklassen og mulighed for certikater til at blive dansk champion. Vi mødes igen til møde den 10 oktober hvor vi når til enighed om helt nyt regelsæt, som skal tilgodese både brugshundene og dem med ztp/aep. Dette forslag er sendt til godkendelse i dansk kennel klub, vi afventer på nuværende tidspunkt svar derfra. 
  1. Indkommen mail fra medlem som har oplevet en ubehagelig tone til DDK DM: sagen er behandlet og mailen blevet besvaret. Vi appellerer til at tonen i vores klub generelt mellem medlemmer er ordentlig og respektfuld.