øernes mesterskab

indberrettelsesskema forfindes længere nede på denne side

  INDBERETNINGSSKEMA TIL DDK'S brugskonkurrencer

  Indberetning fra:

  6 + 5 =

  Indsend kopi af prøver og billeder til følgende e-mail adresse: hundeforer@danskdobermannklub.dk

  Vedkommende der indberetter resultaterne, giver samtidigt accept til at indsendte billeder og oplysninger, kan benyttes på DDK's hjemmeside, medlemsblad og andre sociale medier under Dansk Dobermann Klub. Resultaterne vil automatisk blive offentliggjort i hundefører konkurrencen.

  FELTER AFMÆRKET MED STJERNE *, ER OBLIGATORISKE FELTER SOM SKAL UDFYLDES FØR FORMULAREN KAN SENDES.

  Regler for afholdelse af landsdelsmesterskaber

  (Jysk mesterskab/Øernes mesterskab)

   

  Retningslinier:

  LM afholdes efter samme retningslinjer som DM, dog skal følgende afvigelser iagttages:

  • Hunde af andre racer kan deltage udenfor konkurrence.
  • LM afholdes og planlægges suverænt af DAG.
  • Til LM er det muligt også at afholde BH, såfremt DAG er indforstået.
  • Meddelelse om dato for LM bringes af DAG i god tid i DDK’s medlemsblad.
  • I stedet for konkurrenceledere skal en navngivet prøveleder være udpeget af DAG.
  • DAG udpeger selv dommere og figuranter til LM, dog gælder samme kriterier for disses udtagelser som til DM

   

  Anvendte forkortelser

  BHUA :Brugshundeansvarlig
  DAG: Den Arrangerende Gruppe
  DDK: Dansk Dobermann Klub
  DKK: Dansk Kennel Klub
  DM: Danmarksmesterskab
  FCI: Federation Cynologique Internationale
  IGP: International Brugshundeprøve (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung)
  LM: Landsdelsmesterskab

  Opdateret november 2019

  •