Dagsorden til Generalforsamling den 27.3.2022

Vi har idag sendt mails til alle medlemmer med dagsordenen til Generalforsamlingen. Vores redaktør har lidt problemer med bladet som skulle udkomme i dag, den 15. marts, så derfor har vi for en sikkerheds skyld sendt selve dagsordenen særskilt. Den kan også ses herunder.

DA VI ER LIDT I TVIVL OM, OM VI HAR ALLES EMAILADRESSER, VIL VI VÆRE MEGET TAKNEMMELIGE HVIS I LIGE SENDER EN BESKED TIL FORMAND@DANSKDOBERMANNKLUB.DK HVIS I IKKE HAR MODTAGET DENNE MAIL.

                      Indkaldelse Generalforsamling

                       Dansk Dobermann Klub 2022

         Søndag d. marts 2022 kl. 12.30

 

                                          Sted:

                                  Kirke Helsinge Forsamlingshus

                                              Helsingevej 78

                                                4281 Gørlev

 

Dagsorden

 

 1. Valg af 3 stemmetællere.
 2. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår DKK repræsentant)
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af
 • Det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse. Se bilag 1
 • Forslag til budget for 2022 til behandling og godkendelse. Se bilag 2
 1. Fastsættelse af kontingent 2023.
 2. Indkomne forslag
 • Forslag 1: Former for medlemskab indsendt af Janne Wærum. Se bilag 3.
 • Forslag 2: Vindere bedste IGP+B +Udstilling + Hundefører indgivet af bestyrelsen. Se bilag 3
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Formand Hanne Lundahl, ønsker genvalg
 • Kasserer Sven Bjerkhof, ønsker genvalg
 • Helena Strøbæk, indsat suppleant. ønsker ikke genvalg
 • Bestyrelsen indstiller Pierre Lundahl som bestyrelsesmedlem.
 1. Valg af 2 suppleanter.
 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleanter.
 3. Evt.

 

Dokumentation for mindst 3 mdr. forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub kan forlanges forevist på generalforsamlingen for at kunne stemme. Der vil blive serveret kaffe og the. Klubben giver 1 stk. drikkevarer og 1 sandwich. Dog skal sandwich bestilles ved tilmeldingen. Tilmeldingsfrist: 13. marts 2022 (pga. bestilling af mad og drikke)

 

 

Vi glæder os til at jer

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub.

 

 

 

Bilag 1.

Revisorens bemærkninger til regnskabet for 2021: Anne-Marie Træholt og jeg har i samarbejde gennemgået årsregnskabet for 2021.
De spørgsmål vi har haft til kassereren, er er der gjort rede for til fulde, og regnskabet kan derfor godkendes. Ros til kassereren – Der er styr på det.  Jeg har underskrevet årsregnskabet, scannet det og sendt det til jer. Hanne Munkholm.

Bilag 2

Budget for 2023 – 2025:

Budget 2022 – 2024 2022 2023 2024
Kontingent     45.000,00 kr.     45.000,00 kr.     45.000,00 kr.
Blad                    –   kr.                    –   kr.                    –   kr.
Annonce/sponsor indtægter     10.000,00 kr.     10.000,00 kr.     10.000,00 kr.
Arrangement
ØM –     1.500,00 kr. –     1.500,00 kr. –     1.500,00 kr.
JM –     1.500,00 kr. –     1.500,00 kr. –     1.500,00 kr.
DM           500,00 kr.           500,00 kr.           500,00 kr.
Danske Dobermann Cup       3.500,00 kr.       3.500,00 kr.       3.500,00 kr.
Avls og udstillingsaktiviteter       3.000,00 kr.       3.000,00 kr.       3.000,00 kr.
Instruktør UDD (Grundmodel, samt udvidet modul) –  10.000,00 kr. –  10.000,00 kr. –  10.000,00 kr.
Ikke kalenderplanlagte Arrangementer (fx greyhound bane) –     4.000,00 kr. –     4.000,00 kr. –     4.000,00 kr.
Mentalbeskrivelse       2.000,00 kr.       2.000,00 kr.       2.000,00 kr.
Generalforsamling –     6.000,00 kr. –     6.000,00 kr. –     6.000,00 kr.
Støtte til VM deltagere –     7.000,00 kr. –     7.000,00 kr. –     7.000,00 kr.
DDK præmier uddelt ved GF –     4.000,00 kr. –     4.000,00 kr. –     4.000,00 kr.
Drift af klub (webmaster, Abonnementer, diverse) –  17.000,00 kr. –  17.000,00 kr. –  17.000,00 kr.
IDC kontingent –     1.200,00 kr. –     1.200,00 kr. –     1.200,00 kr.
Mønstring fig. –     1.500,00 kr.                    –   kr. –     1.500,00 kr.
Præmier til bedste IPO 1,2,3 –     4.500,00 kr. –     4.500,00 kr. –     4.500,00 kr.
Bedste hundefører og gruppe –     1.000,00 kr. –     1.000,00 kr. –     1.000,00 kr.
Nyanskaffelser –     1.000,00 kr. –     1.000,00 kr. –     1.000,00 kr.
Total       3.800,00 kr.       5.300,00 kr.       3.800,00 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3

———————————————————————————————————————————————-

 

Forslag 1 vedr. medlemsformer indsendt af Janne Wærum

 • 6 stk. 3 Der findes to former for medlemskab: enkelt medlemskab og par medlemskab. Ved parmedlemskab skal forstås ægtefæller eller ugifte samlevende på samme adresse. Børn under 18 år indgår i medlemskabet uden stemmeret på Generalforsamlingen

Omskrives til: §6 stk. 3 Der findes to former for medlemskab: enkelt medlemskab eller husstandsmedlemsskab. Ved husstandsmedlemsskab skal forstås at 2 samboende på samme adresse uanset familiære forhold. Findes der mere end 2 samboende over 18 år på samme husstand betales kontingent for disse pr. stk. Børn under 18 år indgår i medlemskabet uden stemmeret på Generalforsamlingen.

Årsag: Husstandskontingent skal være muligt på lige fod med parmedlemsskab. Er der flere end 2 i husstanden, bør kontingentet tilbydes til favorabel pris. Forslag 150 kr. pr. person – Janne.

 

 

 

———————————————————————————————————————————

 

Forslag 2 vedr. udlevering af præmier til Årets vindere indgivet af DDK’s bestyrelse.

 

 • Vindere af de forskellige bedste IGP + B + Udstilling + HF skal være medlem af DDK indeværende år for konkurrencen og efterfølgende år, hvor præmie udleveres til generalforsamlingen.

 

Årsag: Det skal ikke være muligt at melde sig ind for 1 år og indhente vinder præmier for bedste IGP + B + Udstilling + HF uden medlemskab, når præmien udleveres.

 

———————————————————————————————————————————–