Dagsorden til generalforsamlingen d. 24 marts 2024 kl 12.00

      

  Indkaldelse Generalforsamling
Dansk Dobermann Klub 2024
  Søndag d. 24. marts kl. 12.00                        
Adresse: Linde Alle 38 4220 Korsør

          Dagsorden

 1. Valg af 3 stemmetællere.
 2. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår DKK repræsentant)
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af
 5. Det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse. Se bilag 1, se i DDK bladet.
 6. Forslag til budget for 2024 til behandling og godkendelse. Se bilag 2, se i DDK bladet.
 7. Fastsættelse af kontingent 2025.
 8. Indkomne forslag se bilag 3, se i DDK bladet.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Formand Hanne Lundahl – Modtager genvalg
 11. Pernille Marie Nilsen – Genopstiller ikke.
 12. Sven Bjerkhof – Genopstiller ikke.
 13. Valg af 2 suppleanter.
 14. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
 15.  Evt.

Dokumentation for mindst 3 mdr. forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub kan forlanges forevist på generalforsamlingen for at kunne stemme. Klubben giver 1 stk. drikkevare og noget at spise. Dog skal der bestilles mad ved tilmeldingen til Formanden. Tilmeldingsfrist: 16. marts 2024 (pga. bestilling af mad og drikke)

Vi glæder os til at jer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub.