Dansk Dobermann Klub koordineringsmøde 27-10-2019

Dansk Dobermann Klubs koordineringsmøde 27-10-2019.

Bredstrupvej 56 7000 Fredericia 13:00

Der vil blive serveret kaffe / the og kage. Sodavand kan købes.

 

DAGSORDEN

1:Der bydes velkommen / Hans Jørn Bentsen

2:Valg af ordstyrer:

3:Valg af referent:

4: Mesterskaber for 2021 og 2022 planlægges

5:Information fra Grupperne – medlemsantal og planlagte aktiviteter for 2020

FORSLAG FRA BESTYRELSEN SAMT GRUPPER OG HUNDEFØRER:

 

6:Forslag fra Bestyrelsen/Maria Edlefsen:

 

1) Åbne op for at man kan lave træningsplads på eget/privat areal

Begrundelse: Nye grupper har svært ved og få stillet offentlige arealer til rådighed.

2) Skærpe kravene for deltagerne til VM

Begrundelse: vi er i den heldige situation at der pt er mange hundefører der har mulighed for at kvalificere sig til VM. Der kan kun sendes max 5 mand afsted. Derfor foreslår vi en kvalifikation. Det kunne være at for at kunne kvalificere sig til VM skal den ene prøve været taget ved vores mesterskaber. Enten DM, JM eller ØM.

3) Vedrørende vores mesterskaber. Da vi ikke er så mange Grupper til og afholde mesterskaber foreslår DDK følgende: Det år der afholdes DM på Sjælland, afholdes der JM i Jylland og modsat, når der er DM i Jylland afholdes ØM på Sjælland.

Det vil sige hvert år afholdes kun det ene Landsdelsmesterskab.

Begrundelse: vi er pt for få Grupper samt det er svært og få tilpasset datoer med alle de andre arrangementer der er i DDK regi. Vi har i en lang periode set kun få tilmeldte til det ene af landsdelsmesterskaberne, da der ikke er hundefører nok der kan deltage til det hele.

4) Forslag til ny udgave, omskrevet budget til DM, der skulle være nemmere og forst

7: Louise Agerkilde – Gr. Gripskov ansøger/ anmoder om at afholde Cuppen i 2020

8: Punkter til drøftelse fra DDK Gr. Thy:

1) Hvilke prøver skal vi have med til vores mesterskaber? Med alle de nye prøver kan det godt blive svært for den arrangerende gruppe og afholde. Skal det være op til den enkelte gruppe hvilken prøver man skal kunne deltage i, udover IGP?

2) Udlændinge kan pt deltage i vores mesterskaber, hvis de er medlem af DDK, giver det mening og fortsætte med det?

3) Hvad gør vi i forbindelse med den nye IGP FH? Da det jo er en prøve der afholdes over 2 dage? Skal den udelukkes fra vores mesterskaber?

4) Hvor står det skrevet at Dansk Dobermann Klub giver hver deltager et beløb på 1000 kr i forbindelse med deltagelse i IDC WM?

5) Tilmelding til brugsprøver via Hundeweb volder mange problemer og ekstra arbejde, derfor vil vi gerne tilbage til den gamle tilmeldingsblanket der ligger tilgængelig på websiden og hvor alle tilmeldinger går til prøvelederen.

Begrundelse: Når man tilmelder via hundeweb er der følgende problemer:

1) Alle tilmeldinger ligger på Hundeweb og kun bestyrelsen der har adgang til og hente dem

2) Hvis hundefører ikke krydser af i en rubrik at det er ok og fremvise ens kontaktoplysninger, er det kun hundens DKK nummer, navn, chip og prøve der bliver registreret

3) Ekstra arbejdet består så i at prøveleder skal selv finde de hundefører der tilhøre de hunde der er tilmeldt prøver samt kontakte avlsansvarlig løbende for at få tilmeldingerne på de tilmeldte.Man kan ikke tilknytte en e-mailadresse i Hundeweb på prøveleder, så vedkommende selv får tilmeldingerne.Det er virkelig bøvlet, på den gammeldags måde melder folk til via blanket på websiden, tilmeldingen går til prøveleder og på den står alle kontaktoplysning på hund og hundefører.

6) Pokaler til vores Brugsarrangementer og udstillinger, der er for stor forskel i størrelserne udstilling kontra brugs? Standard på pokaler efterlyses.

9: Gr. Storstrøm: Uddannelse kurser MobilPay ZTP prøve Brugsprøver Klub trøjer Store hestedag 2020 – Årets sommerdyst, nyt tiltag med vandrepokal.

10:Indkommende forslag: fra hundefører uden tilhørsforhold. præsenterer selv deres forslag:

Vibeke Nannestad: Forslag til ændring af tekst under ”Regler for afholdelse af Danmarksmesterskab” Nuværende tekst:”DM afholdes hvert år en weekend i september eller oktober måned over 1-2 dage. DM afholdes uanset antal tilmeldte hunde.” Forslås ændret til:

”DM afholdes hvert år i en weekend i september eller oktober over 1-2 dage.” Jeg mener den sidste sætning i den nuværende tekst skal slettes grundet ”FCI`s IGP Prøvereglement 2019”. I det står der: ”Mindste deltagerantal er fastlagt til 4 HF pr. prøvedag. Mindsteantallet kan kun minimeres, hvis hundene fremføres i BH og ved samme prøvearrangement aflægger en videregående prøve.”Efter min bedste overbevisning vil dette sige at vi ikke kan afholde DM med mindre end 4 deltagere. Forslag til ændring af tekst i ”Regler for træningspladser, afsnittet om ekstraordinær generalforsamling”. Nuværende tekst: ”Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis hele bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 75% af gruppens betalende medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Indvarsling som under punkt 5.” Foreslås ændret til: ”Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis hele bestyrelsen beslutter det,eller hvis mindst 75 % af gruppens betalende medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel.” Jeg mener der er brug for at præcisere indvarslingen – der er ikke opsat nogen”punkter” i det nuværende regelsæt og derfor kan der opstå tvivl om hvad ”punkt 5”er.

Vibeke Nannestad og Pernille Marie Nielsen

Grundet det at vi nu har 3 færre Dobermann pladser, så ønsker vi at det skal være muligt at tage begge kvalifikationer til IDC VM på vilkårlig brugshundeplads og ikke som nu hvor man er bundet af at den ene skal være på ddk plads. Nuværende tekst:”Prøverne behøver ikke at være bestået i en specialklub eller i det land man bor i, dog skal mindst 1 af disse skal være bestået i en DDK Gruppe”Forslag til ændring: Den ene kvalifikation til VM skal tages i Danmark, på en vilkårlig brugshundeplads, den anden kvalifikation kan tages både i ind – og udland. Vi kan se på hjemmesiden at der er tale om at vores mesterskaber skal fungere som den ene af vores kvalifikationer til VM. Hvis kravet bliver DM for at komme til VM så er det et problem i forhold til avlstæver, skader eller andre uforudsete ting som vil udelukke en del fra VM. Såfremt vores 3 mesterskaber skal fungere som kvalifikationer så har vi et forslag til dette, for at skabe mere ligestilling blandt folk der hører til en gruppe og folk der ikke gør. Forslag: ”Alle 3 mesterskaber fastsættes i faste måneder og med minimum 3 ugers distance fra større mesterskaber, der kan konflikte og sortere brugsfolk fra at deltage i vores egne arrangementer. Ydermere skal alle 3 mesterskaber ikke afholdes på gruppernes egne baner. Der skal bookes 2 stk. figuranter af høj kvalitet, hvoraf den ene er fra Jylland og den anden fra Sjælland.Der skal bruges forskellige dommere. ”Vores ønske er at få flere folk med til VM og vise flag. Vi ønsker mere ligestilling blandt alle de mulige VM deltagere, i stedet for skærpelse som rammer dem som ingen tilhørsforhold har til de resterende grupper.

Forslag til ændring af tekst i afsnittet ”Prøvelederens ansvar”: Nuværende tekst: ” Prøvelederen skal være medlem af Dansk Dobermann Klub. ” Ønskes ændret til: ”Prøveleder til vores mesterskaber/prøver behøver ikke være medlem af Dansk Dobermann Klub”.

Vibeke Nannestad og Pernille Marie Nielsen

Ændringsforslag til regelsættet, afsnittet om afholdelse af Danmarksmesterskab: Nuværende tekst: ”Konkurrenceledelelse (prøve organisation) Denne skal bestå af et bestyrelsesmedlem, fortrinsvis fra den pågældende landsdel og et medlem fra DAG / Prøveleder. DAG sørger for bestyrelsesmedlemmets forplejning under mesterskabet. Bestyrelsesmedlemmet skal have kørepenge beregnet efter de faktiske omkostninger. Bestyrelsesmedlemmet skal være til stede under hele afviklingen af DM og overvære flest mulige momenter.”

Ovenstående forslås slettet. Jeg mener ikke der, i mange år, har været ”nedsat” en sådan konkurrenceledelse ifb. med DM. Det må være nok med en prøveleder og at DAG arbejder sammen med BHUA. Hvis ovenstående vedtages skal ”Forventede kørepenge til bestyrelsesmedlem = udgift” slettes under afsnittet ”Budgettet skal indeholde:” Forslag til ændring af ”overskrift” i nedenstående afsnit: Nuværende tekst: ”Konkurrenceledelsen har ansvar for følgende:At det fornødne mandskab til de forskellige arbejdsopgaver forefindes og at disse er instrueret om deres funktion. At bane, redskaber, formularer ect. er til stede og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende reglerat resultatlister sendes til BHUA for registrering senest 10 dage efter mesterskabetes afholdelse.” Overskriften forslås ændret til: DAG og prøveleder har ansvar for følgende:”

Vibeke Nannestad

11: Eventuelt:

Nye idéer fra Grupperne modtages gerne.

BHUA gør opmærksom på at: Deltagerne er beslutningstager mht. reglerne i forhold til pladsernes regelsæt. Dog har DDK’s bestyrelse vetoret, hvis reglerne modarbejder egne eller DKK’s vedtægter.

Da størstedelen af de indkommende forslag ikke drejer sig om ovennævnte, kan de kun gennemgås og skrives i referatet. De kan derfor ikke besluttes via en afstemning. Bestyrelsen vil på næstkommende bestyrelsesmøde drøfte forslagene

MVH BHUA Pierre Lundahl