Endelig dagsorden til Ordinær Generalforsamling 31/3- 2019

Dagsorden:

1: Valg af tre stemmetællere

2: Valg af dirigent (Dirigent fra DKK foreslås)

3: Formandens beretning til godkendelse

4: Kassernes fremlæggelse af:

  1. a) det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse.
  2. b) budgetforslag for 2019 til behandling og godkendelse.

5: Fastsættelse af kontingent for 2020.

6: Indkommende forslag:

    Forslag om helt nye vedtægter samt vedtægtsændringer for DDK (Anbefalet af Dansk Kennel klub)

    Forslag om ændring i minimumsvedtægterne for træningspladser.

7: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

     Foreslået er:

     Hanne Lundahl (Nuværende avlsansvarlig) Modtager genvalg

     Lars Christian Andersen

     Karin Hoberg

     Sven Bjerkhof

     Alle 4 kandidater anbefales af bestyrelsen i DDK

     Da der ikke er indkommet andre kandidater, er de 4 kandidater valgt, og afstemning udgår

8: Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen

9: Valg at to revisorer, og to revisorsuppleanter.

10: Eventuelt.

Kvittering/dokumentation for mindst tre måneders forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub kan forlanges forevist på generalforsamlingen. Der serveres kaffe og te samt franskbrød med ost og pålæg. Øl og vand kan købes.

Sted og adresse : Herslev Forsamlingshus – Herslev Kirkevej 4 – 7000 Fredericia