Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling

ENDELIG DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I DANSK DOBERMANN KLUB 2020.

 Dato: søndag d. 29/3-2020 kl. 12.00

Sted: Tårnborg Forsamlingshus – Frølundevej 50 – 4220 Korsør

 

Dagsorden:

1)                   Valg af 3 stemmetællere

2)                   Valg af dirigent (Bjarke Sabro fra DKK foreslås af bestyrelsen)

3)                   Formandens beretning til godkendelse

4)                   Kassererens fremlæggelse af

A) Det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse

B) Budgetforslag for 2020 til behandling og godkendelse

5)                   Fastsættelse af kontingent for 2021

6)                   Indkommende forslag (Se forslagene uddybet i bladet)

Forslag stillet af bestyrelsen:

1) Forslag om fornyelse/nye vedtægter for DDK

2) Forslag om kontingentforhøjelse

Forslag stillet af Betina Westberg, Birgitte og Jens Haubro, Lene Andersen:

3) Forslag om at nedsætte bestyrelsen fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer

Samme forslag er stillet af Pernille Marie Nielsen

7)                   Valg af formand – Maria Edlefsen modtager genvalg

Indkommende forslag formandskandidat:

Indstillet af Jørgen Kjærside

Hanne Lundahl

Samme forslag til formandskandidat er stillet af:

Janne Wærum – Michelle Hansen – Lars Jacobsen

8)                   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

 

Afgående er:

Hans Jørn Bentsen – modtager genvalg

Pierre Lundahl – modtager genvalg

Indkommende forslag personvalg:

Foreslået af Maria Edlefsen og Lars Christian Andersen:

Christian Frigaard

Lisa Bøilerehauge

Foreslået af Michelle Hansen og Lars Jacobsen:

Janne Wærum

Sven Bjerkhof

Foreslået af Jørgen Kjærside:

Lea Nielsen

Valg af 3 suppleanter

Indkommende suppleant kandidat:

Foreslået af Lene Andersen:

Jin Suhr

9)                   Valg af 2 revisorer og 2 revisorer suppleanter

10)                 Evt.

 

Dokumentation for mindst 3 måneders forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub kan forlanges forevist på generalforsamlingen.

Der serveres kaffe og te samt forskellige sandwich – tilmelding til sandwich er nødvendig, der er beregnet 2 stk. pr person – tilmelding til Hans Jørn senest 16 marts 2020 på kasserer@danskdobermannklub.dk

Øl og vand kan købes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen