Indkaldelse Generalforsamling 2024

Søndag d. 24. marts kl. 12.00

Adresse
Linde Alle 38
4220 Korsør

Foreløbig Dagsorden

 1. Valg af 3 stemmetællere.
 2. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår DKK repræsentant)
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af
 5. Det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse. Se bilag 1
 6. Forslag til budget for 2024 til behandling og godkendelse. Se bilag 2
 7. Fastsættelse af kontingent 2025.
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Formand Hanne Lundahl – Modtager genvalg
 11. Pernille Marie Nilsen – Modtager genvalg
 12.  Sven Bjerkhof – Genopstiller ikke
 13. Valg af 2 suppleanter.
 14. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
 15.  Evt.

Forslag til dagsorden og personvalg kan sendes til formand@danskdobermannklub.dk senest 7 uger før generalforsamling – altså 4 feb. 2024.

Dokumentation for mindst 3 mdr. forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub kan forlanges forevist på generalforsamlingen for at kunne stemme. Der vil blive serveret kaffe og the. Klubben giver 1 stk. drikkevare og noget at spise. Dog skal der bestilles mad ved tilmeldingen. Tilmeldingsfrist: 4. marts 2024 (pga. bestilling af mad og drikke)

Vi glæder os til at jer

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub.