Indkaldelse til General Forsamling 2023

Bladet er lige på trapperne, men for god ordens skyld kommer her:

 

Indkaldelse Generalforsamling Dansk Dobermann Klub 2023 Søndag d. 26. marts kl. 12.30
Sted: Schæferhundeklubben Bredstedvej 56, 7000 Fredericia.
Foreløbig Dagsorden
1. Valg af 3 stemmetællere.
2. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår DKK repræsentant)
3. Formandens beretning.
4. Kassererens fremlæggelse af
– Det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse. Se bilag 1
– Forslag til budget for 2023 til behandling og godkendelse. Se bilag 2
5. Fastsættelse af kontingent 2024.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
– Sekretær Janne Wærum
– Avlsansvarlig Susanne Skov
– Kasserer Sven Bjerkhof (trådt ud af bestyrelsen 31.12.2022).
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleanter.
10. Evt.
Forslag til dagsorden og personvalg kan sendes til sekretaer@danskdobermannklub.dk senest 9 uger før generalfor- samling – altså 23. januar 2023.
Dokumentation for mindst 3 mdr. forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub kan forlanges forevist på generalforsamlingen for at kunne stemme. Der vil blive serveret kaffe og the. Klubben giver 1 stk. drikkevare og 1 sandwich. Dog skal sandwich bestilles ved tilmeldingen. Tilmeldingsfrist: 10. marts 2023 (pga. bestilling af mad og drikke)
Vi glæder os til at jer
Med venlig hilsen Bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub.