Invitation til Danmarksmesterskaberne i FCI IGP FH 2024

Til DKK’s specialklubber og DCH
Invitation til Danmarksmesterskaberne i FCI IGP FH 2024


DKK FCI IGP FH afvikles den 12.-13. oktober 2024 på Ulvedal Landbrug, Blenstrupvej 26, 9520 Skørping.
Arrangeres i samarbejde med DCH Århus. Ved DM udtages holdet som skal repræsentere DKK og de danske farver ved FCI IGP FH VM i Østrig 31/3-6/4-2025. Deltagelse ved VM kræver medlemskab af DKK.
Alle medlemmer af specialklubber, DCH eller DKK, der opfylder adgangskravet og som fremfører en i DKK dansk stambogsført hunderace, og er dansk statsborger, kan tilmeldes til deltagelse i FCI IGP FH 2024. (Evt. dispensation for statsborgerskab skal søges direkte ved DKK)
Pointkrav for deltagelse er min. 170 point, hvor ingen af de tællende resultater må være mindre end 80 point.
En aflagt FCI IGP FH kommer før to enkelte FCI IGP FH2 prøver. En hundefører kan kun stille med én hund ved DKK FCI IGP FH. Adgangskravet skal være opnået inden for tidsrummet 6. november 2023 til og med 29. september 2024.
Der er plads til max 20 deltagere – FCI IGP FH DM afvikles efter det til hver en tid gældende prøveprogram.
Skriftlig bindende tilmelding gennem din races specialklub, DCH eller DKK, som efter modtagelse og kontrol af tilmelding og opnået resultat sender sin liste med godkendte ekvipager til BHU. Indstillingen fra din races specialklub eller DCH sendes i prioriteret rækkefølge efter højeste point for den enkelte ekvipage, og hvor de 2 første fra hver er garanteret deltagelse hvorefter øvrige udtages ud fra pointrækkefølgen.
Startgebyret er på kr. 600 pr. ekvipage, som indbetales i forbindelse med bekræftelsen fra DKK om modtaget tilmelding og accept på deltagelse. Konto nummer for indbetaling vil fremgå af kvitteringsmail fra DKK (Morten Jensen) efter tilmeldingsfristen.
Tilmeldingen er åben nu.
Overdommer: Morten Jensen Dommere: Per S. Nielsen og Lene Carlson
Tilmeldinger fra specialklubben og DCH sendes til Morten Jensen på mail: morten.pudseren@gmail.com senest mandag den 30. september 2024 kl. 12.00 på en samlet liste, og kun elektronisk.
Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger (i et excel-regneark):

 • Navnet på tilmeldende specialklub/forening.
 • Hundeførerens navn, adresse og telefonnr. samt e-mailadresse.
 • Hundens stambogsnavn og – nummer, race, køn og fødselsdato samt uddannelse.
 • Dokumentation for opfyldte adgangskrav er specialklubbens ansvar
 • Udtagelsesresultatet skal fremgå af tilmeldingen
  Endelig tilmelding er først gældende, når startgebyret er modtaget.
  Præmier: Præmietilsagn på kr. 300 fra hver deltagende specialklub bedes indbetalt via bankoverførsel til
  reg.nr. 9070 k.nr. 6300866318 mrk.: FCI IGP FH DM 24 ”navn for indbetaler”
  BEMÆRK: Kryptorchide hunde kan ikke deltage i FCI IGP IFH DM og VM.
  Med venlig hilsen
  DKK BHU