Nyt fra bestyrelsen

Da Pierre Lundahl af helbredsmæssige årsager har set sig nødsaget til med øjeblikkelig virkning at stoppe med bestyrelses arbejdet, er Pernille Marie Nielsen samtidigt tiltrådt bestyrelsen som 2. suppleant.
Vi ønsker Pernille velkommen og ser frem til samarbejdet.