Regelsæt er opdateret.

Regelsæt for træningspladser samt regelsæt for Danmarksmesterskab er opdateret.