Regler for mønstring af figuranter

Der afholdes mønstring hvert år.
Alle godkendte figuranter skal til mønstring hvert år, er figuranten mønstret for en 2årig periode skal han først mønstres året efter.
Kun medlemmer af DDK kan godkendes.
Der gives mulighed for mønstring i de mellemliggende måneder.
Mønstringen/godkendelsen er gældende til førstkommende ordinære mønstring.
Omkostninger i forbindelse med ekstraordinære figurantmønstringer afholdes af deltagende figuranter/arrangerende gruppe og er DDK uvedkommende.

Alle figuranter skal medbringe en eller flere hunde.
Ved mønstringen skal hunde, der er ukendte for figuranten, foretrækkes.
Hundene skal beherske det pågældende program og må ikke være kategorisk urene.
Dommeren dirigerer figuranten som til en almindelig prøve.

Dommer:

Der skal benyttes en godkendt brugsprøve-dommer, en godkendt figurant samt BHUA.

BHUA:

BHUA indkalder til – og leder mønstringen efter følgende procedure:
Oplysning til figuranterne og grupperne om tid og sted.
Officiel velkomst samt udlevering af rækkefølge, ca. tid på fig. Hvilke hunde fig. skal løbe.
Første fig. på dagen vil blive udvalgt af bedømmelsespanelet og vil være retningsgivende for bedømmelsen på dagen.
Afslutning med udlevering af underskrevet figuranthæfte til nye fig. Tak til fig. – hundeførere samt køkken osv.

Bedømmelse:

For godkendelse skal der opnås enighed/flertal mellem dommer, figurant og BHUA.
Alle DDK-godkendte prøvefiguranter optages på DDKs figurantliste, der offentliggøres i DDKs medlemsblad og på klubbens hjemmeside.
Prøvefiguranter, der ikke reagerer på BHUA’s indkaldelse til mønstring, fratages godkendelsen og slettes af listen.

Økonomi:

For alle prøvefiguranter er selve mønstringen vederlagsfri. Udgifter til rejse og fortæring er for figurantens / hjemmehørende gruppes egen regning.

Opdateret på koordinerings møde oktober 2018

3 + 9 =

Vi accepterer betaling med:

Adresse

Tistrupvej 3
6862 Tistrup

Registreringsnummer

30 65 65 55